Forhåndsomtale omkring døden

Når det nærmer seg tidspunkt for død eller det er mye sykdomsbyrde som gir tanker omkring mulig forestående død, kan det være fornuftig med en forhåndssamtale. Les om hva det innebærer her og hvilke situasjoner det kan gjelde.


 

HLR – MINUS PROSEDYRE  hjertelungeredning når forhåndssamtale er gjennomført. 

HLR prosedyre A (HLR-) 

Pasienten er døende (avklart levetid forventet kortere enn 3 mnd – eller dager til uker) og helsedirektoratets prosedyre kommer til anvendelse mtp HLR minus prosedyre. 

  1. Om pasienten blir funnet livløs uten forutgående observasjon av ulykke eller akutt hendelse skal det ikke gjøres hjerte lunge redning. 
  2. Om pasienten faller om livløs ved observasjon skal det gjøres redningsprosedyre for å sikre frie luftveier, stabilisere pasienten og bringe vedkommende i sikkerhet. 
  3. Det skal ikke gjøres hjerte lunge redning, der det er åpenbart at pasienten er livløs/ blir livløs som følge av hjertestans. 
  4. Det gis ikke livsforlengende behandling 
  5. Behandling som sørger for livskvalitet samsvarende med å avlaste dødsprosess og sykdomsplager skal gis (kommunens prosedyre eller lindrende enhet ssk) 
  6. HLR minus prosedyre skal vurderes på nytt som minimum etter 3 mnd    

 

HLR- prosedyre B når forventet levetid er mer enn tre mnd 

Pasienten er ikke døende (levetid forventet mer enn 3 mnd) og helsedirektoratets prosedyre kommer ikke til anvendelse mtp HLR minus prosedyre.  

Vi enes likevel om:  

  1. Om pasienten blir funnet livløs uten forutgående observasjon av ulykke eller akutt hendelse, skal det ikke gjøres hjerte lunge redning.  
  2. Om pasienten faller om livløs ved observasjon skal det gjøres redningsprosedyre for å sikre frie luftveier, stabilisere pasienten og bringe vedkommende i sikkerhet.  
  3. Om HLR minus: Det skal ikke gjøres hjerte lunge redning, der det er åpenbart at pasienten er livløs/ blir livløs som følge av hjerte stans. Ved observasjon av at pasienten blir livløs, skal redningstiltak gjøres som ovenfor.  
  4. Pasienten er behandling + og redning + hvor det åpenbart at behandling gir forlenget livskvalitet og lindrer på det nivået pasienten befinner seg i dag. Pasienten spørres ved slike situasjoner hva som ønskelig når det gis behandling.  

Prosedyren revurderes årlig.  

 

 

Signatur samtykke kompetent pasient/verge  og to helsepersonell ( hpr nummer) som kjenner pasienten. Ved prosedyre A HLR-minus skal lege også være som en av to helsepersonell.  Informasjonen legges inn i kjernejournal