Rutiner for samarbeid mellom helsepersonell i Kristiansand

Regjeringens oppdragsdokument instruerer Helse Sør-Øst RHF i å påse at sykehusene ikke bruker fastlegene til administrativt arbeid.  Sørlandet sykehus har derfor bestemt at dette gjelder blant annet følgende administrative oppgaver:  


Om prøvetaking og rekvisisjon 

Sykehuset og spesialisten skal SELV sørge for: 

o Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og vurderinger gjort av spesialisthelsetjenesten.  

o Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i sykehusets vurderinger (eksempelvis kreatinin før røntgenundersøkelser).  

o Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus.  Sykehuset bestiller og ordner all reiseaktivitet.  

o Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til neste kontroll hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er indikasjon for det.  

o Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler. Vanskelig tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de første dagene.  Alle H-resepter signeres alltid og hver gang av en sykehusspesialist. 

Spesialisten som stiller indikasjon og rekvirerer blodprøven/ bilder osv, har ansvaret for oppfølging og informasjon til pasienten når svaret foreligger.   

NB: Fastlegen skal ikke få ansvar for innkalling av pasienter gjennom beskjed i epikrisen, da det er en risiko for at dette oversees. 

Det er gratis å ta prøver på sykehuset, mens det må betales egenandel hos fastlegen.  Sykehusets laboratorium ligger i første etasje og har åpent 0800- 1500 alle hverdager og det behøves ikke å bestille time på forhånd.   Ta med rekvisisjonsskjema eller innkallingen hvor det er presisert hvilke prøver du skal ta.  

Vi ber om at alle spesialister og sykehusavdelinger retter seg etter dette og endrer brev og innkallinger i samsvar med regelverket.   Pasienter som blir oppfordret til prøvetaking el.  hos oss blir avvist og returnert til sykehuset.  Om nødvendig prøver ikke blir tatt i forkant av undersøkelser eller operasjoner på sykehus ligger ansvaret på sykehuset eller spesialisten.    

 

Aleksander Sandnes ,  adm. Leder Sørlandsparken Legesenter.