Rutiner for samarbeid mellom pasient og fastlege

Legesenteret har mange lover og regler å forholde seg til. Det gir rammer for hva legen kan yte av helsehjelp og nødvendiggjør en logistikk og rutiner som er forutsigbare og forsvarlig i en pasientkonsultasjon.


KONSULTASJONEN

En konsultasjon mellom fastlege og pasient er et samarbeid omkring pasientens helse. Et samarbeid fordrer at begge parter gjør sin del av samarbeidet på sin side av bordet og at kommunikasjonen er tydelig og forståelig for både pasient og lege.  

Legen har rammer å forholde seg til i samarbeidet så som HELFO, NAV, helsedirektoratet og generell helselovgivning.

Legen kan ikke gå utenfor disse rammene når det skal gis helsehjelp og rettighetsvurderinger. 

Det vil være viktig for samarbeidet at disse rammene er godt kjent eller at pasienten gjør seg kjent med dem. Da vil pasienten være mer klar over hva legen faktisk kan hjelpe med og ikke hjelpe med.  

Både pasient og lege forventes å føre konsultasjonen i vennlige former og på en måte som fremmer informasjonsutveksling, det vil si at konsultasjonen føres i en rolig og behagelig tone for begge parter.   

KONSULTASJONSVARIGHET OG INNHOLD

Legesenteret bruker 10 minutter og 15 minutters timer for en konsultasjon. Det gis ikke anledning til dobbelttimer. Legesenteret setter krav til at legen holder seg til maksimal tiden på 15 minutter per konsultasjon for å sørge for at pasient logistikken på legesenteret opprettholdes på forsvarlig vis.   

Pasienten må bestille ny time om ikke alle temaer blir besvart.  

Ved behov for lengre timer hvor det er vanskelig for pasienten å sortere problemer eller gjøre gode egenobservasjoner, kan vi gjøre bruk av vårt primærhelseteam med sykepleiere som kan bruke lengre tid på kartlegging, prioritering og sortering. 

Dette er et tilbud til våre mest sårbare pasienter og som har problemer med å få med seg alt som skjer i en konsultasjon. 

Pasienten bør også tenke igjennom hvilke spørsmål han eller hun ønsker å få besvart når vedkommende er på legetime.   Mange spørsmål kan også videre besvares på telefon eller en elektronisk dialog og slik sørge for at alle tema blir belyst. Veldig praktisk er det når pasienten skriver inn sine spørsmål på forhånd i tideboken slik at den er synlig for legen når time starter.  

LEGENS ANSVAR 

Legen har også ansvar for å presentere de faktiske funn som er gjort og kommer med konkrete forslag til hva som bør gjøres i forhold til disse.   Noen prøvesvar kan være ubehagelig å motta og noen prøvesvar eller funn kan være svært alvorlige.  Disse funn må likevel formidles og pasienten må være forberedt på slike tilfeller og ellers være tydelig på hva de eventuelt ikke har forstått eller trenger nærmere forklaring på.  

Legens prioritet er å ta ansvar for undersøkelsen og legge en strategi for forsvarlig behandling og oppfølging.

Det er viktig at pasienten gir rom for tid til undersøkelse og disponerer tiden sin inne hos legen på en slik måte at konsultasjonen kan gjennomføres forsvarlig og på en god måte. 

For ordens skyld ønsker vi å opplyse om alternative måter til å gjennomføre konsultasjon på som er effektive for pasienten: som telefon/ringe-time, video og e-konsultasjon.   Dette er denne grønne og bærekraftige metoden som alternativ til fysisk oppmøte.  

PASIENTENS ANSVAR 

Brukermedvirkning betyr i praksis i dag at du som pasient er godt forberedt til timen og er i stand til å følge opp det du og legen blir enige om på konsultasjonen.   Brukermedvirkning innebærer ansvar for å kjenne egen helse og etterleve råd og veiledning som blir gitt.  I pasientens helsevesen må pasienten gjøre mer selv og ta mer ansvar for egen helse i form av å følge opp blant annet egenbehandlingsplaner.   Pasienten må kunne måle temperatur på en riktig måte, måle vekt og gjerne ta eget blodtrykk hjemme på en samvittighetsfull måte.    

Legen og legesenteret har mulighet til å komme med administrative reaksjoner mot pasienter som ikke følger god kommunikasjonsskikk, kommer med trusler, truer med vold/ utover vold eller driver med utpressing.   Legesenteret har null toleranse ovenfor slike situasjoner.  Administrative reaksjoner kan være å melde pasienten til kommunens administrasjon, melding til barnevern eller for eksempel vurdering av førerkort mot tilsynsmyndigheter.  Pasienten kan også miste tilgang til service og tjenester ved senteret.